En av ulempene med vår rute (Halden, Haldenkanalen, Ørje, Dalsland kanal, Vänern, Trollhätta kanal, Göteborg, svenskekysten, Tønsberg) var trailingen. Haldenkanalen går ikke helt ned til sjøen og båten må trailes opp i vassdraget. Haldenkanalen er heller ikke forbundet med Dalsland kanal — trailing igjen. Dyrt og tungvindt.

Men når du først er oppe i vassdraget får du en utrolig fin tur i ren villmark.

Vår aller første sluse var Brekke sluser. Nordeuropas høyeste. Vi følte oss små når portene slamret igjen bak oss. Slusevakta kunne fortelle at vi var første feriebåt det året.

Når en reiser så tidlig er det aldri problemer med plass i gjestehavner etc. Vi var jo eneste båt i kanalen, med unntak av rutebåten som gikk her. Lånte forresten kart av kapteinen på rutebåten — forsøkte å finne kart i Halden, men ingen hadde kanalkartene.

Det er et stort miljø for veteranskip i vassdraget. Vi så mange flotte eksempler på små dampskip og andre veteraner.