My Image

Om Hesten båtforening

Hesten Båtforening ble stiftet 20. april 1915. Våren 2016 har foreningen 200 medlemmer. Vi har bare 110 båtplasser og jobber mot med kommunen for å utvide med 50 nye plasser pluss 20 gjesteplasser. Det er ikke så lett som en kanskje skulle tro…

Båthavnen ligger innerst i Lune Vika og er aldri utsatt for hardt vær.

Parkeringsplassen har vi felles med Rangleropet Ridegruppe. Rangleropet har ofte store arrangement og derfor har parkeringen plass til hele 220 biler og noen busser.

I løpet av våren 2016 vil vi ha to fellesarrangemeng med Rangleropet. Bryggefesten på våren og robåtkappløpet på ettersommeren (det blir samtidig med landssamlingen for dølagamp).

Vårt nye kontor/verksted vil stå ferdig i 2017. Vi regner med at dette blir vårt sosiale samlingssted.

I samarbeid med Bygderampen Marina tilbyr vi nå opptak og lagring av båter på opp til 50 tonn.

I tråd med vedtatte mål skal vi arrangere sikkerhets-/sjøvettkurs i løpet av våren. Dato annonseres.

Vi ønsker alle hjertlig velkommen til Hesten båthavn enten de har båt eller ikke. Det er fremdeles litt fisk i sjøen og gode fiskemuligheter ytterst på moloen.


Båthavna